Przechwytywanie wiadomości wychodzących (IDEAerp )